Trai Hom Tan LapTrai Hom Tan Lap

Trại Hòm Tân Lập
85 Hoàng Văn Thụ
Quận Phú Nhuận - TPHCM
Điện thoại : (08) 3844 0302

Số người truy cập : 958764

CÁO PHÓ
Gia Đình gia đình Trại Hòm Tân Lập Vô Cùng Thương Tiếc Báo Tin :
Gioan Baotixita Nguyen hoang Minh
 Từ Trần Lúc 0 Giờ 0 Phút, Ngày 00 Tháng 00 Năm 0000
 (Nhằm Ngày 00 Tháng 00 Năm 0000 (Âm Lịch))
 Hưỡng Thọ : 0 Tuổi
- CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG -
 Lễ Nhập Quan:
 Vào lúc: 0 Giờ 0 Phút, Ngày 00 Tháng 00 Năm 0000
 (Nhằm Ngày 00 Tháng 00 Năm 0000 (Âm Lịch))
 Lễ Động Quan:
 Vào lúc: 0 Giờ 0 Phút, Ngày 00 Tháng 00 Năm 0000
 (Nhằm Ngày 00 Tháng 00 Năm 0000 (Âm Lịch))
 Linh Cửu Di Quan Đến
 Trong thời gian tổ chức tang lễ, nếu có điều gì sơ sót, xin  quý vị niệm tình tha lỗi.
TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
>> Xem hình đám tang 
Cáo Phó
Xem hình đám tang
Họ và tên người mất