Trai Hom Tan LapTrai Hom Tan Lap

Trại Hòm Tân Lập
85 Hoàng Văn Thụ
Quận Phú Nhuận - TPHCM
Điện thoại : (08) 3844 0302

Số người truy cập : 958764

CÁO PHÓ
Gia Đình NGUYEN HOANG Vô Cùng Thương Tiếc Báo Tin :
Gioan Baotixita MINH
 Từ Trần Lúc 15 Giờ 0 Phút, Ngày 02 Tháng 03 Năm 2014
 (Nhằm Ngày 07 Tháng 02 Năm 2014 (Âm Lịch))
 Hưỡng Thọ : 52 Tuổi
- CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG -
 Lễ Nhập Quan:
 Vào lúc: 8 Giờ 0 Phút, Ngày 03 Tháng 03 Năm 2014
 (Nhằm Ngày 07 Tháng 02 Năm 2014 (Âm Lịch))
 Lễ Động Quan:
 Vào lúc: 6 Giờ 30 Phút, Ngày 06 Tháng 03 Năm 2014
 (Nhằm Ngày 07 Tháng 02 Năm 2014 (Âm Lịch))
 Linh Cửu Di Quan Đến: NGHIA TRANG GIA TOC,HOI BENTRE,HUYEN THU DUC(xem thong tin https://www.facebook.com/photo.php?v=277052295791694&set=vb.100004607764055&type=2&theater
 Trong thời gian tổ chức tang lễ, nếu có điều gì sơ sót, xin  quý vị niệm tình tha lỗi.
TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
>> Xem hình đám tang 
Cáo Phó
Xem hình đám tang
Họ và tên người mất